Njordr Offshore Wind

Njordr Offshore Wind AB är ett joint venture mellan Njordr AS och Vindkraft Värmland AB med syfte är att utveckla, projektera och bygga havsbaserad vindkraft.

Vår ambition är att bli en ledande aktör inom den nordiska utbyggnaden av  havsbaserad vindkraft. Tillsammans har vi byggt ett effektivt tvärvetenskapligt team som med bred kompetens och korta beslutsvägar är redo att bidra till en storskalig grön energiomställning i Norden.