Om Njordr Offshore Wind

Njordr Offshore Wind AB är ett joint venture mellan Njordr AS och Vindkraft Värmland AB med syfte är att utveckla, projektera och bygga havsbaserad vindkraft.

Styrkan inom Njordr Offshore Wind är att vi genom vårt samarbete har etablerat ett team som tillsammans spänner över en stort mängd av de kompetenser som krävs för att framgångsrikt identifiera, utveckla och realisera havsbaserade vindkraftsparker. Tillsammans har vi lång erfarenhet både inom såväl tekniska områden såsom vindturbindesign, vindmodellering och meteorologi, som från projektledning, finansiering, byggnation och drift av vindkraftsparker. Vi har vidare stor kunskap inom havsbaserad verksamhet genom mångårig erfarenhet inom oljesektorn på norsk kontinentalsockel.

Vår övertygelse är att vi genom att samla samtliga discipliner tidigt i utvecklingsarbetet får en ökad förmåga att utreda potentiella områdens relativa styrkor och svagheter. På så sätt identifierar vi områden som maximerar samhälls-, klimat- och miljönyttan samtidigt som intrång på natur och miljö, samt eventuella negativa konsekvenser på människors hälsa och närmiljö minimeras.

Våra medarbetare

Erik Strand Tellefsen
Ordförande i Njordr Offshore Wind. Erik har flera decenniers erfarenhet av energisektorn och har arbetat i såväl Norge som Storbritannien och Ryssland. Tidigare har han arbetat för Equinor/Statoil och Norsk Hydro, framför allt med utveckling och drift av stora offshore-projekt. Han har en MSc i maskinteknik från NTNU Trondheim och en MBA från Edinburgh Business School.

Annelie Brolinson
Vd för Njordr Offshore Wind AB och ordförande i Njordr Offshore Wind Oy. Annelie har en doktorsexamen från Stockholms universitet och mer än tio års erfarenhet av ledande positioner i tillväxtföretag. Hon har tidigare varit VD för ett medicintekniskt företag, som under hennes ledning listades på Nasdaq First North. 

Niclas Erkenstål
Projektledare och ansvarig för kommunikationen med kommuner, myndigheter och andra berörda intressenter. Niclas har lång erfarenhet från energisektorn och har tidigare arbetat för bland annat Bombardier, ABB Power Systems och vindturbintillverkaren Senvion.

Rolf-Erik Keck
Teknisk doktor inom vakmodellering och vindparksaerodynamik. Rolf-Erik har erfarenhet från tekniska beräkningar inom turbindesign, vindparksoptimering och flödessimuleringar sedan 2007. Han är huvudansvarig på Statkraft för vindanalys och turbinlayout på Fosen-projekten som med en installerad effekt på 1000 MW är Europas största vindpark.

Niklas Sondell
Civilingenjör och meteorolog med nästan 20 års erfarenhet från vindbranschen. Niklas har bred kompetens inom vädersimuleringar och programmering. Han har även erfarenhet som huvudansvarig för vindanalys och turbinlayout vid byggnationen av Dudgeon Offshore Wind Farm i UK.

Ove Mange Kallestad
Projektledare med över 30 års offshore-erfarenhet från olje- och gassektorn inom Statoil/Hydro och TechnipFMC. Detta har gett stor kunskap inom drift och underhåll för havsbaserade installationer och en djup förståelse av offshore-problematiken. 

Måns Håkansson

Måns Håkansson
Projektledare för Baltic Offshore Delta och Epsilon. Doktor i dynamisk meteorologi med över 15 års erfarenhet från vindkraftsbranschen, i första hand inom vindmodellering och layoutoptimering för vindkraftsparker på land och till havs i Skandinavien, Storbritannien och Irland, på europeiska kontinenten samt i Sydamerika. Måns var ansvarig för vindanalys, layoutoptimering och produktionsberäkning för den brittiska offshore-parken Triton Knoll som är i drift sedan hösten 2021.  

Tom bild