Om Njordr Offshore Wind

Njordr Offshore Wind AB är ett joint venture mellan Njordr AS och Vindkraft Värmland AB med syfte är att utveckla, projektera och bygga havsbaserad vindkraft.

Styrkan inom Njordr Offshore Wind är att vi genom vårt samarbete har etablerat ett team som tillsammans spänner över en stort mängd av de kompetenser som krävs för att framgångsrikt identifiera, utveckla och realisera havsbaserade vindkraftsparker. Tillsammans har vi lång erfarenhet både inom såväl tekniska områden såsom vindturbindesign, vindmodellering och meteorologi, som från projektledning, finansiering, byggnation och drift av vindkraftsparker. Vi har vidare stor kunskap inom havsbaserad verksamhet genom mångårig erfarenhet inom oljesektorn på norsk kontinentalsockel.

Vår övertygelse är att vi genom att samla samtliga discipliner tidigt i utvecklingsarbetet får en ökad förmåga att utreda potentiella områdens relativa styrkor och svagheter. På så sätt identifierar vi områden som maximerar samhälls-, klimat- och miljönyttan samtidigt som intrång på natur och miljö, samt eventuella negativa konsekvenser på människors hälsa och närmiljö minimeras.

Våra medarbetare

Erik Strand Tellefsen
Vd för Njordr AS och ordförande i Njordr Offshore Wind. Han har flera decenniers erfarenhet av energisektorn och har arbetat i såväl Norge som Storbritannien och Ryssland. Tidigare har han arbetat för Equinor/Statoil och Norsk Hydro, framför allt med utveckling och drift av stora offshoreprojekt. Han har en MSc i maskinteknik från NTNU Trondheim och en MBA från Edinburg Business School.

Annelie Brolinson
Vd för Njordr Offshore Wind AB och ordförande i Njordr Offshore Wind Oy. Annelie har en doktorsexamen från Stockholms universitet och mer än tio års erfarenhet av ledande positioner i tillväxtföretag. Annelie har tidigare varit VD för ett medicintekniskt företag vilket under hennes ledning listades på Nasdaq First North. 

Niclas Erkenstål
Arbetar som projektledare samt ansvarar för kommunikationen med kommuner, myndigheter och andra berörda intressenter. Lång erfarenhet från energisektorn och har tidigare arbetat för bland annat Bombardier, ABB Power Systems och vindturbintillverkaren Senvion.

Rolf-Erik Keck
Teknisk doktor inom vakmodellering och vindparksaerodynamik. Erfarenhet från tekniska beräkningar inom turbindesign, vindparks- optimering samt flödessimuleringar sedan 2007. Huvudansvarig på Statkraft för vindanalys och turbinlayout på Fosen projekten som med en installerad effekt på 1000 MW är Europas största vindpark

Niklas Sondell
Civilingenjör och meteorolog med nästan 20 års erfarenhet från vindbranschen. Bred kompetens inom vädersimuleringar och programmering. 

Erfarenhet som huvudansvarig för vindanalys och turbinlayout vid byggnationen av Dudgeon Offshore Wind Farm i UK.

Ove Mange Kallestad
Projektledare med över 30 års offshoreerfarenhet från olje- och gassektorn från Statoil/Hydro och TechnipFMC. Detta har gett stor erfarenhet inom drift och underhåll för havsbaserade installationer och en djup förståelse av offshoreproblematiken.