Om Njordr Offshore Wind

Njordr Offshore Wind AB är ett joint venture mellan Njordr AS och Vindkraft Värmland AB med syfte är att utveckla, projektera och bygga havsbaserad vindkraft.

Styrkan inom Njordr Offshore Wind är att vi genom vårt samarbete har etablerat ett team som tillsammans spänner över en stort mängd av de kompetenser som krävs för att framgångsrikt identifiera, utveckla och realisera havsbaserade vindkraftsparker. Tillsammans har vi lång erfarenhet både inom såväl tekniska områden såsom vindturbindesign, vindmodellering och meteorologi, som från projektledning, finansiering, byggnation och drift av vindkraftsparker. Vi har vidare stor kunskap inom havsbaserad verksamhet genom mångårig erfarenhet inom oljesektorn på norsk kontinentalsockel.

Vår övertygelse är att vi genom att samla samtliga discipliner tidigt i utvecklingsarbetet får en ökad förmåga att utreda potentiella områdens relativa styrkor och svagheter. På så sätt identifierar vi områden som maximerar samhälls-, klimat- och miljönyttan samtidigt som intrång på natur och miljö, samt eventuella negativa konsekvenser på människors hälsa och närmiljö minimeras.

Våra medarbetare

Annelie Brolinsson

Annelie Brolinson
CEO
Vd för Njordr Offshore Wind AB och ordförande i Njordr Offshore Wind Oy. Annelie har en doktorsexamen från Stockholms universitet och mer än tio års erfarenhet av ledande positioner i tillväxtföretag. Hon har tidigare varit VD för ett medicintekniskt företag, som under hennes ledning listades på Nasdaq First North.

annelie.brolinson@njordroffshorewind.eu
070-288 08 26

 

Tore Ivar Slettemoen

Tore Ivar Slettemoen
Chairman of the board
Ordförande i Njordr Offshore Wind. Tore Ivar har lång erfarenhet av projektutveckling inom multinationella företag i energisektorn. Han har framgångsrikt varit med och grundat och byggt upp Freyr Batteries som noterades på New York Stock Exchange 2021. Han har en MSc i maskinteknik från NTNU i Norge och en MBA från Northwestern University, USA.

Niklas Sondell

Niklas Sondell
Founder/Board Member
Civilingenjör och meteorolog med nästan 20 års erfarenhet från vindbranschen. Niklas har bred kompetens inom vädersimuleringar och programmering. Han har även erfarenhet som huvudansvarig för vindanalys och turbinlayout vid byggnationen av Dudgeon Offshore Wind Farm i UK.

Rolf-Erik Keck

Rolf-Erik Keck
Founder/Member of the board
Teknisk doktor inom vakmodellering och vindparksaerodynamik. Rolf-Erik har erfarenhet från tekniska beräkningar inom turbindesign, vindparksoptimering och flödessimuleringar sedan 2007. Han är huvudansvarig på Statkraft för vindanalys och turbinlayout på Fosen-projekten som med en installerad effekt på 1000 MW är Europas största vindpark.

John Masvik

John Masvik
Board Member
John har 30 års erfarenhet inom energi och förnybara energi, inklusive elnät, vatten och vind. Erfarenheten sträcker sig från projektering, nyetablering, driftsättning, underhåll och marknad. John var med och utvecklade Finnmark Kraft till att bli ett ledande vindkraftsföretag i Norge.

Alf

Alf Engqvist
Board Member
Alf har mer än 40 års erfarenhet från energibranschen. De sista 30 åren i ledande befattningar. Han har erfarenhet från statliga, kommunala och privata företag, senast som VD för Göteborg Energi AB. Alf brinner för den gröna omställningen som nordisk industrin står inför och där Offshore Wind kommer att spela stor och viktig roll.

Niclas Erkenstål

Niclas Erkenstål
Head of Development Sweden
Projektledare och ansvarig för kommunikationen med kommuner, myndigheter och andra berörda intressenter. Niclas har lång erfarenhet från energisektorn och har tidigare arbetat för bland annat Bombardier, ABB Power Systems och vindturbintillverkaren Senvion.

Piia Heikkinen

Piia Heikkinen
Head of Development Finland
Piia kommer senast från AFRY där hon var avdelningschef för vind- sol och nya energilösningar. Hon sitter i styrelsen för den finska vindkraftsföreningen. Hon har en MSc inom Vindkraft från Uppsala Universitet och sin BSc inom Projektledning och Hållbar miljö.

Ove Magne Kallestad

Ove Magne Kallestad
COO
Ove har en lång bakgrund inom petroliumteknik. Han har totalt nästan 40 års erfarenhet från projektgenomförande och projektutveckling hos ledande stora energiproducenter inklusive Statoil. Har också arbetat som plattformschef på Gullfaks.

Mikael Eklund

Mikael Ekholm
Grid Manager
Mikael ansvarar för elnätsfrågor och nätbolagskontakter. Han är civilingenjör i Elkraft från KTH med över 15 års erfarenhet från vindkraftsbranschen och elnätsfrågor. Mikael kommer senast från OX2, Europas största utvecklare av förnybar energi, där han jobbade i alla OX2’s projekt i Sverige med nätfrågor inom vindkraft offshore, onshore, stora batterier och solkraft. Mikael har också jobbat på Vattenfall Eldistribution som storkundsansvarig, Statkraft med nätfrågor för vindkraft, Vattenkraft och VD för nätbolaget, PÖYRY och SWECO.

Måns Håkansson

Måns Håkansson
Project Manager
Projektledare för Baltic Offshore Delta och Epsilon. Doktor i dynamisk meteorologi med över 15 års erfarenhet från vindkraftsbranschen, i första hand inom vindmodellering och layoutoptimering för vindkraftsparker på land och till havs i Skandinavien, Storbritannien och Irland, på europeiska kontinenten samt i Sydamerika. Måns var ansvarig för vindanalys, layoutoptimering och produktionsberäkning för den brittiska offshore-parken Triton Knoll som är i drift sedan hösten 2021.

Erik Strand

Erik Strand Tellefsen
Project Manager
Projektledare för Grön Flexibel Baskraft.  Erik har flera decenniers erfarenhet av energisektorn och har arbetat i såväl Norge som Storbritannien och Ryssland. Tidigare har han arbetat för Equinor/Statoil och Norsk Hydro, framför allt med utveckling och drift av stora offshore-projekt. Han har en MSc i maskinteknik från NTNU Trondheim och en MBA från Edinburgh Business School.

Matthias Volmer

Matthias Volmer
Management Advisor
Ledningsrådgivare för Njord Offshore Wind. Matthias är ingenjör och har sedan 2007 en bred expertis inom havsbaserad vindkraftsindustri. Hans erfarenhet sträcker sig från utveckling av vindkraftverk till genomförande av byggprojekt för havsbaserad vindkraft och till investerarperspektivet på auktioner för havsbaserad vindkraft, projektutveckling, konstruktion och drift.