Pågående projekt

Njordr Offshore Wind har för närvarande en projektportfölj bestående av fyra projekt belägna i svenska delen av Östersjön. Totalt har dessa projekt en sammanlagd potentiell effekt på ca 13 GW och en förväntad årsproduktion på drygt 55 TWh per år.

Information om publicerade projekt

Projekt Alpha
Antal vindturbiner upp till 140
Total höjd 300-330 m
Beräknad årsproduktion 9 TWh
Samråd år 2022
Projekt Beta
Antal vindturbiner upp till 240
Total höjd 300-330 m
Beräknad årsproduktion 14 TWh
Samråd år 2021
Projekt Delta
Antal vindturbiner upp till 300
Total höjd 300-330 m
Beräknad årsproduktion 20 TWh
Samråd år 2021
Projekt Epsilon
Antal vindturbiner upp till 184
Total höjd 300-330 m
Beräknad årsproduktion 12 TWh
Samråd år 2022