Pågående projekt

Njordr Offshore Wind har för närvarande en  projektportfölj bestående av sju projekt belägna i svenska delen av Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. Totalt har dessa projekt en sammanlagd potentiell effekt på ca 15 GW och en förväntad årsproduktion på ca 65 TWh per år.

Information om publicerade projekt

Projekt Alpha
Antal vindturbiner upp till 140
Total höjd 300-330 m
Beräknad årsproduktion 9 TWh
Samråd år 2022
Projekt Beta
Antal vindturbiner upp till 150
Total höjd 300-330 m
Beräknad årsproduktion 10,5 TWh
Samråd år 2021
Projekt Delta
Antal vindturbiner upp till 240
Total höjd 300-330 m
Beräknad årsproduktion 16 TWh
Samråd år 2021
Projekt Epsilon
Antal vindturbiner upp till 184
Total höjd 300-330 m
Beräknad årsproduktion 12 TWh
Samråd år 2022
Projekt Lambda
Antal vindturbiner upp till 93
Total höjd 300-330 m
Beräknad årsproduktion 6 TWh
Samråd år 2023
Projekt Kappa
Antal vindturbiner upp till 74
Total höjd 300-330 m
Beräknad årsproduktion 4.9 TWh
Samråd år 2023
Projekt Omega
Antal vindturbiner upp till 83
Total höjd 300-330 m
Beräknad årsproduktion 5.4 TWh
Samråd år 2023