Projekt Lambda

Beskrivning av projektet

Njordr Offshore Wind planerar en havsbaserad vindkraftspark i Bottenhavet belägen ca 55 km öster om Hudiksvall.

Vindparken planeras bestå av upp till 93 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Förväntad produktion från vindkraftparken är drygt 6 TWh per år, vilket motsvarar ca en miljon villors hushållsel med förbrukningen 6 200 kWh per år (Energimyndigheten 2012). Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2032-2033.

Status

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter inleds i december och pågår fram till 28/2 2023.

Frågor och yttranden sänds till SM_SE_Njordr@sweco.se eller till
Sweco Sverige AB, RE 21345, Sandbäcksgatan 1, 653 40 Karlstad

För frågor kan ni också kontakta Niclas Erkenstål, 070-82 04 621, eller via epost info@njordroffshorewind.eu

 

Visualiseringar

Den visuella påverkan från Bothnia Offshore Omega till land har analyserats genom högupplösta fotomontage från sex platser. Analyser från samtliga platser finns nederst på sidan som miniatyrer med länkar till fullsideformat.

Fotoanalyserna består av tre komponenter:

  • Överst återges ett fotomontage som visar hur turbinerna ser ut från observationspunkten.
  • Nedan till vänster finns en karta som anger observationspunktens plats.
  • Nedan till höger finns en teoretisk siktanalys som visar vindturbinerna även om den faktiska sikten från observationspunkten är skymd p.g.a. terräng, vegetation eller havets krökning. Gul linje visar horisontlinjen och de röda cirklarna visar turbinernas svepta yta. De röda cirklar som ligger under den gula linjen kommer alltså inte synas då de skyms av havets krökning.

Nedan visas fotomontage från observationspunkt D (Kuggörens Kapell), som ligger ca 35km från vindparken, återgivna med både med 48mm objektiv (det mänskliga ögat som motsvarar ca 40-50 mm optik, vänster bild) och 300 mm objektiv (ca 7 gånger förstoring, höger bild). Detta exempel illustrerar att det även med teleobjektiv är det svårt att se turbinerna på så här stora avstånd. Den vita rutan indikerar vilken del av vänstra bilden som återges i inzoomningen på den högra bilden. 

 

D – Kuggörens Kapell 48mm

D – Kuggörens Kapell 300mm

A – Söderhamns Skärgård 195mm

B – Långvinds Naturreservat 27mm

B – Långvinds Naturreservat 82mm

C – Arnön 45mm

C – Arnön 105mm

D – Kuggörens Kapell 48mm

D – Kuggörens Kapell 300mm

E – Yttre Bergön 48mm (foto från annan plats)

E – Yttre Bergön 82mm (foto från annan plats)

F – Strömsbruk 135mm (foto från annan plats)