Projekt Alpha

Beskrivning av projektet

Njordr Offshore Wind planerar en havsbaserad vindkraftspark i Östersjön strax öster om färjeleden mellan Nynäshamn och Gotland. Vindparken är belägen ca 50 km norr om Visby och ca 60 km söder om Nynäshamn.

Vindparken planeras bestå av upp till 140 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Förväntad produktion från vindkraftparken är upp till 9 TWh per år, vilket motsvarar 1,5 miljoner villors hushållsel med förbrukningen 6 200 kWh per år (Energimyndigheten 2012). Denna produktion kommer att utgöra ett betydande tillskott i regionen. Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2031.

Status

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter avslutades 30/4 2022. Dokumentation från samrådet finns via länken nedan

Länk till samrådsinformation

För frågor kan ni också kontakta Niclas Erkenstål, 0708 204 621, eller via epost info@njordroffshorewind.eu

 

Visualiseringar

Den visuella påverkan från Baltic Offshore Alpha till land har analyserats genom högupplösta fotomontage från 8 platser. Analyser från samtliga platser finns nederst på sidan som miniatyrer med länkar till fullsideformat.

Fotoanalyserna består av tre komponenter:

  • Överst återges ett fotomontage som visar hur turbinerna ser ut från observationspunkten.
  • Nedan till vänster finns en karta som anger observationspunktens plats.
  • Nedan till höger finns en teoretisk siktanalys som visar vindturbinerna även om den faktiska sikten från observationspunkten är skymd p.g.a. terräng, vegetation eller havets krökning. Gul linje visar horisontlinjen och de röda cirklarna visar turbinernas svepta yta. De röda cirklar som ligger under den gula linjen kommer alltså inte synas då de skyms av havets krökning.

Nedan visas fotomontage från observationspunkt A (Torö), som ligger ca 55km från vindparken, återgivna med både med 105 mm objektiv (drygt 2 gånger förstoring jämfört med det mänskliga ögat som motsvarar ca 40-50 mm optik, vänster bild) och 450 mm objektiv (ca 10 gånger förstoring, höger bild). Detta exempel illustrerar att det även med teleobjektiv är det svårt att se turbinerna på så här stora avstånd. Den vita rutan indikerar vilken del av vänstra bilden som återges i inzoomningen på den högra bilden.

A – Torö 105mm

A – Torö 450mm

A – Torö 105mm

A – Torö 450mm

B – Södra Finnö 105mm

B – Södra Finnö 105mm

C – Visby 27mm

C – Visby 80mm

D – Lickershamn 27mm

D – Lickershamn 120mm

D – Lickershamn 120mm

E – Irevik 27mm

E – Irevik 60mm

E – Irevik 105mm

F – Gamla Hamn Naturreservat 27mm

F – Gamla Hamn Naturreservat 80mm

F – Gamla Hamn Naturreservat 80mm

G – Digerhuvud Naturreservat 27mm

G – Digerhuvud Naturreservat 50mm

G – Digerhuvud Naturreservat 50mm

H – Langhammars Naturreservat 50mm

H – Langhammars Naturreservat 80mm

H – Langhammars Naturreservat 80mm

H – Langhammars Naturreservat 450mm