Projekt Beta

Beskrivning av projektet

Njordr Offshore Wind planerar en havsbaserad vindkraftspark i södra Östersjön. Vindparken är belägen ca 85 km öster om Simrishamn, ca 85 km sydost om Karlshamn och ca 48 km söder om Blekinges sydostligaste hörn (Torhamns Udde), och ca 63 km från Bornholm.

Vindparken planeras bestå av upp till 127 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Förväntad produktion från vindkraftparken är upp till 10,5 TWh per år vilket motsvarar 1,7 miljoner villors hushållsel, om förbrukningen är 6 200 kWh per år (Energimyndigheten 2012). Denna produktion kommer att utgöra ett betydande tillskott i regionen. Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2030.

Status

Ansökan om tillstånd för Baltic Offshore Beta lämnades in till regeringen 2/6 2023.
Pressmeddelande i samband med inlämnade av ansökan finns att läsa här:
Pressmeddelande

För frågor kan ni också kontakta Niclas Erkenstål, 070-82 04 621, eller via epost info@njordroffshorewind.eu

 

Visualiseringar

Den visuella påverkan från Baltic Offshore Beta till land har analyserats genom högupplösta fotomontage från 8 platser. Analyser från samtliga platser finns nederst på sidan som miniatyrer med länkar till fullsideformat.

Fotoanalyserna består av tre komponenter:

  • Överst återges ett fotomontage som visar hur turbinerna ser ut från observationspunkten.
  • Nedan till vänster finns en karta som anger observationspunktens plats.
  • Nedan till höger finns en teoretisk siktanalys som visar vindturbinerna även om den faktiska sikten från observationspunkten är skymd p.g.a. terräng, vegetation eller havets krökning. Gul linje visar horisontlinjen och de röda cirklarna visar turbinernas svepta yta. De röda cirklar som ligger under den gula linjen kommer alltså inte synas då de skyms av havets krökning.

Nedan visas fotomontage från Observationspunkt G (Torhamn), som är den observationspunkt som ligger allra närmast vindparken (ca 47 km), är återgiven både med 55 mm objektiv (vänster bild) och 300 mm objektiv (höger bild). Detta exempel illustrerar att det även med teleobjektiv är det svårt att se turbinerna på så här stora avstånd. Den vita rutan indikerar vilken del av vänstra bilden som återges i inzoomningen på den högra bilden.

G – Torhamn 55mm

G – Torhamn 300mm

G – Torhamn – Nattanimering 55mm

A – Svaneke 70mm

B – Heligdoms klipperne 70mm

B – Heligdoms klipperne 300mm

C – Hammeren fyr 70mm

D – Simrishamn, hamn 70mm

D – Simrishamn, Tobisviken 70mm

E – Stenshuvud 70mm

F – Nogersund 70mm

F – Nogersund 70mm

G – Torhamn 18mm

G – Torhamn 55mm

G – Torhamn 300mm

G – Torhamn 300mm

H – Ölands sydspets 70mm

H – Ölands sydspets 70mm

H – Ölands sydspets 135mm

H – Ölands sydspets 300mm