Projekt Epsilon

Beskrivning av projektet

Njordr Offshore Wind planerar en havsbaserad vindkraftspark i Östersjön belägen ca 60 km nordöst om fårö och ca 100 km öster om Nynäshamn.

Vindparken planeras bestå av upp till 184 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Förväntad produktion från vindkraftparken är upp till 12 TWh per år, vilket motsvarar knappt 2 miljoner villors hushållsel med förbrukningen  6 200 kWh per år (Energimyndigheten 2012). Denna produktion kommer att utgöra ett betydande tillskott i regionen. Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2032-2033.

Status

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter pågår fram till 31/8 2022. Samrådsdokumentationen finns via länken nedan

Länk till samrådsinformation

Frågor och yttranden sänds till  njordr.samrad@ecogain.se eller till
Ecogain AB, Baltic Offshore Epsilon, Östra Hamngatan 17, 411 10 Göteborg.

För frågor kan ni också kontakta Niclas Erkenstål, 070-82 04 621, eller via epost info@njordroffshorewind.eu

 

Visualiseringar

Den visuella påverkan från Baltic Offshore Alpha till land har analyserats genom högupplösta fotomontage från 5 platser. Analyser från samtliga platser finns nederst på sidan som miniatyrer med länkar till fullsideformat.

Fotoanalyserna består av tre komponenter:

  • Överst återges ett fotomontage som visar hur turbinerna ser ut från observationspunkten.
  • Nedan till vänster finns en karta som anger observationspunktens plats.
  • Nedan till höger finns en teoretisk siktanalys som visar vindturbinerna även om den faktiska sikten från observationspunkten är skymd p.g.a. terräng, vegetation eller havets krökning. Gul linje visar horisontlinjen och de röda cirklarna visar turbinernas svepta yta. De röda cirklar som ligger under den gula linjen kommer alltså inte synas då de skyms av havets krökning.

Nedan redovisas den använda kameraoptiken vid varje fotoanalys. Det mänskliga ögat motsvarar ca 40-50 mm kameraoptik, man skall därför tolka t.ex. 80-100 mm optik som ca 2 gånger förstoring och 450 mm optik som ca 10 gånger förstoring. 

 

A – Sandhamn 105mm

A – Sandhamn 450mm

B – Holmudden 80mm

B – Holmudden 450mm

C – Ekeviken 105mm

C – Ekeviken 450mm

D – Helgumannen 27mm

D – Helgumannen 80mm

E – Gotska sandön 80mm (foto från annan plats)

E – Gotska sandön 450mm (foto från annan plats)