Projekt Gamma

Beskrivning av projektet

Njordr Offshore Wind planerar en havsbaserad vindkraftspark i Västerhavet belägen ca 50 km väst om Kungshamn.

Vindparken planeras bestå av upp till 172 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 370 meter. Förväntad produktion från vindkraftparken är upp till 12,8 TWh per år, vilket motsvarar drygt 2.000.000 villors hushållsel med förbrukningen 6 200 kWh per år (Energimyndigheten 2012). Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2032-2033.

Status

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter pågår till sista augusti 2023. Dokumentation från samrådet finns via länken nedan:

Länk till samrådsinformation

Frågor och yttranden sänds till gamma.samrad@njordroffshorewind.eu eller till
Njordr Offshore Wind, Skagerrak Offshore Gamma, Kungsgatan 7, 652 24 Karlstad.

 

Visualiseringar

Den visuella påverkan från Skagerrak Offshore Gamma till land har analyserats genom högupplösta fotomontage från 13 platser. Analyser från samtliga platser finns nederst på sidan som miniatyrer med länkar till fullsideformat.

Fotoanalyserna består av tre komponenter:

  • Överst återges ett fotomontage som visar hur turbinerna ser ut från observationspunkten.
  • Nedan till vänster finns en karta som anger observationspunktens plats.
  • Nedan till höger finns en teoretisk siktanalys som visar vindturbinerna även om den faktiska sikten från observationspunkten är skymd p.g.a. terräng, vegetation eller havets krökning. Gul linje visar horisontlinjen och de röda cirklarna visar turbinernas svepta yta. De röda cirklar som ligger under den gula linjen kommer alltså inte synas då de skyms av havets krökning.

Nedan visas fotomontage från observationspunkt F (Smögen), som ligger ca 47km från vindparken, återgivna med både med 43 mm objektiv (vilket motsvarar det mänskliga ögats optik, vänster bild) och 300 mm objektiv (knappt 7 gånger förstoring, höger bild). Den vita rutan indikerar vilken del av vänstra bilden som återges i inzoomningen på den högra bilden.

 

F – Smögen 43mm

F – Smögen 300mm

A – Ösö 45mm

A – Ösö 300mm

B – Grundsunds hamn 45mm

C – Grundsund 45mm

C – Grundsund 105mm

C – Grundsund 315mm

D – Stångehuvuds naturreservat 45mm

D – Stångehuvuds naturreservat 315mm

E – Lysekil 48mm

F – Smögen 43mm

F – Smögen 105mm

F – Smögen 300mm

G – Ramvikslandet 45mm

G – Ramvikslandet 285mm

H – Bergsberget 48mm

H – Bergsberget 105mm

H – Bergsberget 330mm

I – Valöns Naturreservat 48mm

I – Valöns Naturreservat 82mm

I – Valöns Naturreservat 300mm

J – Fjällbacka 51mm

K – Tjurpannan 42mm

K – Tjurpannan 105mm

K – Tjurpannan 300mm

L – Väderöarna 45mm

L – Väderöarna 285mm

M – Koströarna 78mm

M – Koströarna 300mm