Projekt Kappa

Beskrivning av projektet

Njordr Offshore Wind planerar en havsbaserad vindkraftspark i Norra Kvarken och södra Bottenviken belägen ca 55 km ost-nordost om Umeå.

Vindparken planeras bestå av upp till 74 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 330 meter. Förväntad produktion från vindkraftparken är upp till 4,9 TWh per år, vilket motsvarar knappt 800.000 villors hushållsel med förbrukningen 6 200 kWh per år (Energimyndigheten 2012). Vindkraftparken förväntas vara i drift kring år 2032-2033.

Status

Samrådsförfarandet med berörda myndigheter och andra intressenter pågår till sista augusti 2023. Dokumentation från samrådet finns via länken nedan:

Länk till samrådsinformation

Frågor och yttranden sänds till  njordr.samrad@ecogain.se eller till
Ecogain AB, Bothnia Offshore Kappa, United Spaces , Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg.

Ni kan även kontakta oss via e-post info@njordroffshorewind.eu

 

Visualiseringar

Den visuella påverkan från Bothnia Offshore Kappa till land har analyserats genom högupplösta fotomontage från åtta platser. Analyser från samtliga platser finns nederst på sidan som miniatyrer med länkar till fullsideformat.

Fotoanalyserna består av tre komponenter:

  • Överst återges ett fotomontage som visar hur turbinerna ser ut från observationspunkten.
  • Nedan till vänster finns en karta som anger observationspunktens plats.
  • Nedan till höger finns en teoretisk siktanalys som visar vindturbinerna även om den faktiska sikten från observationspunkten är skymd p.g.a. terräng, vegetation eller havets krökning. Gul linje visar horisontlinjen och de röda cirklarna visar turbinernas svepta yta. De röda cirklar som ligger under den gula linjen kommer alltså inte synas då de skyms av havets krökning.

Nedan visas fotomontage från observationspunkt D (Lövånger), som ligger ca 45km från vindparken, återgivna med både med 48 mm objektiv (vilket motsvarar det mänskliga ögats optik, vänster bild) och 315 mm objektiv (drygt 6 gånger förstoring, höger bild). Detta exempel illustrerar att det även med teleobjektiv är det svårt att se turbinerna på så här stora avstånd. Den vita rutan indikerar vilken del av vänstra bilden som återges i inzoomningen på den högra bilden.

 

D – Lövånger 48mm

D – Lövånger 315mm

A – Norra Norrfjärden 48mm

A – Norra Norrfjärden 285mm

B – Ratan 48mm

B – Ratan 82mm

C – Sikeå 48mm

C – Sikeå 105mm

D – Lövånger 48mm

D – Lövånger 315mm

E – Ängesön 48mm

E – Ängesön 270mm

F – Stora Fjäderägg 45mm

F – Stora Fjäderägg 105mm

1 – Kurudden 45mm

1 – Kurudden 105mm

1 – Kurudden 450mm

2 – Björkö 82mm

2 – Björkö 135mm

2 – Björkö 405mm